เกี่ยวกับเรา

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนักบริหาร รุ่น 16 (EX-MBA16)มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายอาชีพ รวม 24 ท่าน

Advertisements
%d bloggers like this: